Båtplass

INFORMASJON

Fastplass

Vi har per dags dato ingen ledige fastplasser. Dette er pga at alle plassene er kjøpt. For å få ledige plasser er vi avhengige av at noen sier opp sin båtplass eller  at vi utvider moloen. Dere som havner på venteliste må belage dere på lengre ventetid. Vi har allerede en liste som vi må forholde oss til.

Leie

Når plass-eier ikke benytter sin båtplass har foreningen denne plassen til disposisjon for utleie. Vi gir tilbud om leie til dem som er interessert så snart vi har ledige plasser. Huk isåfall av for leie i «søke båtplass» søknadsskjemaet.

Søke om Båtplass

For å stå på venteliste om fastplass: Vipps 561222 - kr 100 sesong - melding: "Venteliste fastplass"
default