Kartlegging

BAKGRUNN

Vi hadde medlemsmøte onsdag 30. november der medlemmene fikk presentert planene om innkjøp av nye kaier i betong. Medlemmene fikk komme med innspill på hva som burde gjøres i forkant av avstemming på årsmøte 2023. Vi har derfor laget en ny spørreundersøkelse for å kartlegge innstilling til nytt anlegg. Hensikt er å finne medlemmene sin innstilling til dette i høvlig tid før årsmøtet, slik at vi kan forberede en bestilling snarest mulig. Frist på å svare settes til 20 januar. De som ikke nås via internett, vil få tildelt spørreundersøkelsen på annen måte. Viktig at alle medlemmer med fastplass svarer.

Det vi skal stemme om på årsmøtet 2023:

  • Bestille nye betong pirer (flytekaier) for å erstatte pir 2 og 3. Pir 1 (flytebrygger nærmest klubbhus Skjeggebu) vil bli oppgradert med det beste fra gamle pir 2 og 3. De beste utriggerne tas vare på / eventuelt oppgraderes. Noen nye utrigges kjøpes inn med det første. De nærmeste årene vil det settes fokus på utskifting av de eldste utriggerne i henhold til et budsjett. Vi håper vi har truffet på en betalingsløsning som vil passe alle. Kr25000 for medlemmer. Kr 31000 for nye. Pengene tilbakebetales ved oppsigelse av plass. Vi ønsker å ta vare på alle gamle medlemmer. Derfor har vi kommet opp med et alternativ for de som ikke kan betale nå av ulike årsaker.

 

Historie

Ref. styremøte referat Sak 13, 8. februar 2022:

"Prosjektgruppa ba om årsmøtet sin tillit til å jobbe videre med å finne løsninger for å bytte ut eksisterende kaianlegg i medlemmene sin båthavn, samt jobbe med kommunen om etablering av Høyanger Gjestehavn.

Prosjektet er todelt: ny båthavn og ny gjestekai/bølgebryter.

Tilliten ble gitt gjennom avstemming for nåværende forslag, der vi bytter ut eksisterende anlegg som er slitt og utdatert.

Årsmøtet vedtok en ny, innskuddsbasert betalingsmodell for nåværende og nye medlemmer som et grep for å finansiere utbytting av utgått anlegg.

Forslaget blei stemt fram med 21 ja mot 5 nei.

Prosjektgruppa har fått tillit og holder fram med arbeidet."