Priser

Medlemsavgift 

        • kr   200

Båtplass – Innskot

        • kr 6 000

Kran – Innskott          

        • kr 3000

 

Havneavgift      

Liten båt   < 17   fot

        • kr 1 700

Stor båt 18 – 25 fot

        • kr 2 750

26 – 32 fot

        • kr 4 000

33 – 36 fot

        • kr 5 750

37 – 42 fot

        • kr 8 000

43 fot og oppover

        • kr 10 000

 

Korttidsleige

Båtar inntil 18 fot

        • kr 1000/mnd

Båtar inntil 25 fot

        • kr 1500/mnd

Båtar inntil 36 fot

        • kr 2000/mnd

Båtar over   36 fot

        • kr 2500/mnd

Ungdomsplass minus 500kr på alle satsar på kortidsleige.

 

Slipping

Båtplassmedlemmer med innskot i kran betaler for

Løft

        • kr 400

Slipping

        • kr 1000 pr.veke

 

Andre betaler for         

Løft

        • kr 600

Slipping

        • kr 3 000 pr.veke

 

Strømleie 

kr 2.20/kwt

 

Dugnadspris

kr 750.-/time

Medlemmer som ikkje deltek på dugnad skal fakturerast for 10 timar = kr 3000.-

 

Utleige av Skjeggebu

Leie for lag/organisasjoner                        kr 2 000,- inkl. vask

Leie for medlemmer                                    kr    750,- + ev. vask 500,- = 1 250,-

 

Gjesteplass                                                        kr.   200/døgn