Styret

Hovedstyret

Formann:             Lars Petter Presthaug

Nestformann:      Ulf Tage Abrahamsen

Kasserer:              Bjørn Berstad

Sækretær:            Linda Stølen

Styremedlem:     Kjartan Gunnarskog

Styremedlem:     Kai Roger Gjelsvik

 

Havnestyret

Havnesjef:             Kjartan Gunnarskog

Kransjef:              Kai Roger Gjelsvik

 

Gruppeledere

Kran:                      Kai Roger Gjelsvik

Skjeggebu:           Kjetil Mossestad

 

Revisorer:

Rolf Tveit

Odd Østerbø

 

 

Valgkomite:

Tore Ytredal

Asbjørn Måredal

Preben Høyvik